Tạo phiếu thu phiếu chi

Tạo phiếu thu phiếu chi...

Phân quyền tài khoản nhân viên

Phân quyền tài khoản nhân viên...

Cấu hình chấm công nhân viên

Cấu hình chấm công nhân viên...

Cấu hình khuyến mãi trong app shopviet

Cấu hình khuyến mãi trong app shopviet...

Hướng dẫn nhập hàng vào kho trên máy tính

Hướng dẫn nhập hàng vào kho, xem tồn kho, kiểm kê kho hàng trên máy...

Hướng dẫn thiết lập bảng giá karaoke, bida, sân banh, tennis

Thiết lập bảng giá karaoke, bida, sân banh, tennis...

Hướng dẫn tạo khu vực và bàn

Hướng dẫn tạo khu vực và bàn nhanh trên máy tính...

Hướng dẫn sử dụng phần mềm Cloud

Hướng dẫn thao tác bán hàng, cài đặt máy in, xem doanh thu bán hàng,...

Cài đặt máy in trên App Shopviet

Hướng dẫn cài đặt máy in hóa đơn trên điện thoại và trên máy tính....

Tạo mặt hàng trên điện thoại và máy tính

Hướng dẫn tạo mặt hàng trên điện thoại và trên máy vi tính....