Cân in hóa đơn

Cân điện tử in tem mã vạch dán trên sản phẩm.

Trọng lượng 30kg

Cân điện tử tính tiền trên máy tính.

Giao Hàng Trên Toàn Quốc