Giấy in tính tiền

Giấy in hóa đơn K80

  • Giấy in tính tiền 80mm & 45mm, 1 thùng 100 cuộn, 1 cuộn 15 mét.
  • Giấy in tính tiền 80mm & 65mm, 1 thùng 50 cuộn, 1 cuộn 38 mét.
  • Giấy in tính tiền 80mm & 80mm, 1 thùng 50 cuộn, 1 cuộn 59 mét.

Giấy in hóa đơn K57

Giấy in tính tiền 57mm & 45mm, 1 thùng 100 cuộn, 1 cuộn 15 mét.

Giấy in tính tiền 57mm & 38mm, 1 thùng 100 cuộn, 1 cuộn 12 mét.

Giao hàng tận nơi trên toàn quốc.